Centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou
komorou České republiky v souladu s ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů.

Postup pro zápis údajů v Centrální evidenci exekucí, pro její vedení, provoz a správu je upraven
vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontrola exekuce ONLINE Více o službě