Co se zapisuje do Centrální evidence exekucí?

Soudní exekutoři do Centrální evidence exekucí zapisují údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení
exekuce po zapsání doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekuce a údaje z
pravomocných usnesení o nařízení exekuce, případně z pravomocných usnesení o zastavení a
odkladu exekuce a další právními předpisy stanovené údaje.

Zápis údajů z vyrozumění o zahájení exekuce se provede do 3 dnů po zapsání doložky provedení
exekuce, z usnesení o odkladu nebo zastavení exekuce do 3 dnů od nabytí právní moci těchto
rozhodnutí.

Kontrola exekuce ONLINE Více o službě