Exekuční rejstřík zdarma

Kontrola exekuce v exekučním rejstříku není zdarma. Nahlížení do systému Centrální evidence exekucí ČR (dále jen CEE) je dle vyhlášky č. 329/2008 Sb., O centrální evidenci exekucí, zpoplatněno za každé poskytnutí elektronického údaje z CEE.

Exekuční rejstřík zdarma neexistuje. V jednoduchosti za každou informaci, kterou hledáte v databázi  exekutorské komory se platí poplatek za hledání.

Pokud máte zájem o kontrolu exekuce bez nutnosti registrace, můžete využít klientky přívětivou aplikaci 
na stránce evidenceexekuci.cz.Kontrola exekuce ONLINE Více o službě