Jaké údaje v Centrální evidenci exekucí nenaleznete?

Centrální evidence exekucí neobsahuje údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy, exekucích
vedených orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami.

Zdroj textu je autentický z informačního webu Exekutorské komory.

Kontrola exekuce ONLINE Více o službě