Milostivé léto exekuce

CHCETE VYŘEŠIT SVÉ DLUHY A ZAČÍT LEPŠÍ ŽIVOT? VYUŽIJTE MILOSTIVÉ LÉTO
Zbavit se dluhů je opět možné za velmi výhodných podmínek, a to díky akci Milostivé léto ve státem
předepsaných termínech. Dlužníci mají možnost splatit pouze jistinu (tedy původní dluh) a
jednorázový poplatek exekutorovi a veškeré úroky, poplatky advokátům či penále budou odpuštěny.
Exekuce však musí být vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu - zdravotní pojišťovny, krajské
nemocnice, městského dopravního podniku a dalších podobných institucí. Další podrobnosti najdete
v našem přehledovém článku.

Kontrola exekuce ONLINE Více o službě