Pokud zkontrolujete prodejce v evidenci exekucí, minimalizujete případné problémy!  

Nákup ojetého vozu může být skutečně složitý proces, zvlášť pokud je vozidlo součástí exekuce. Pokud se jedná o takovou situaci, je důležité postupovat opatrně.

Pokud se náhodou stane, že jste koupili vozidlo, které je součástí exekuce, existují některé možné kroky, které můžete podniknout:

  1. Vyloučení vozidla z exekuce: Pokud máte důkazy, že jste o exekuci nevěděli, můžete se pokusit o vyloučení auta z exekuce. Budete muset podat návrh na soud a doložit důkazy, které prokáží vaši nevědomost o exekuci.
  2. Žaloba na původního majitele: Pokud vás původní majitel zaváděl, můžete ho žalovat za škodu, kterou vám způsobil.
  3. Trestní oznámení: V případě, že jste se stali obětí podvodu, můžete podat trestní oznámení na původního majitele vozidla.

Přestože může být těžké se vypořádat s takovou situací, je důležité si uvědomit, že existují právní cesty, kterými se můžete ubránit.

Je pozitivní vidět, že Ministerstvo dopravy v ČR pracuje na opatřeních, které by mohly tento problém v budoucnu minimalizovat. Integrace informací z centrálního registru exekucí do registru vozidel by mohla pomoci předcházet takovým situacím, jakou zažila paní Škopcová a její partner.