Poradna pro osobní bankrot | Oddlužení pro osoby a firmy (poradnaproosobnibankrot.cz)


dánlivě výhodná půjčka na malou částku, která skončila exekucí na statisíce. To je situace, kterou podle odborníků v Česku znají desetitisíce lidí. Přitom smlouvy s vysokým úrokem nebo například příliš přísnými sankcemi za opožděné splátky mohou být neplatné. A lidé mohou peníze, které na nich exekutor vymohl nezákonně, získat zpět. S takovým nárokem už u soudů uspělo několik desítek bývalých dlužníků.


Mezi dlužníky, kteří dostali peníze zpět, je i pan Milan, který si půjčil na bydlení padesát tisíc korun. „Bylo to na kauci, chtěli dva nájmy dopředu a takovou hotovost jsem neměl,“ popisuje.


Peníze mu poskytla nebankovní společnost a vrátit měl více než sto tisíc. Párkrát ale splátku neposlal. Úroky naskakovaly a případ skončil u exekutora. „Nakonec jsem zaplatil 489 tisíc, něco kolem půl milionu,“ uvádí muž s tím, že mu peníze strhávali z platu.


Že člověk vrátí téměř desetkrát více, než si půjčil, je ale podle soudů v rozporu s dobrými mravy. A šlo tak o neplatnou smlouvu o půjčce.


„Obvyklé úroky v bankách jsou třeba u kreditek kolem devíti až dvanácti procent. Pokud máte úrok, který se blíží padesáti procentům, už jste na hranici, a pokud je to více, tak by ta smlouva mohla být nemravná. Pokud tam jsou vysoké úroky nebo nějaké šílené pokuty, je možnost se bránit. 


Správný postup je obrátit se například na dluhovou poradnu nebo advokáta, který může pomoci se zastavením exekuce a následně i s podáním žaloby na vydání peněz, které po dlužníkovi společnost vymáhala nezákonně.


„Ve sporech, které jsme vedli, to bylo konstatováno soudy tak, že byla společnosti vrácena pouze jistina, nic nad rámec té jistiny a zároveň společnost poté byla povinna zaplatit nejen tu vymoženou částku, ale i úroky z prodlení a náhradu nákladů řízení,“ vysvětluje také advokátky. 

Soudní spor vyhrál i pan Milan, který až na vypůjčenou částku získal všechny peníze zpět, celkem téměř půl milionu. Od té doby ale peníze radši spoří na vlastních účtech a žádné si nepůjčuje.