Evidence exekucí je veřejný registr provozovaný Exekutorskou komorou ČR, nebo jeho zprostředkovatele. Evidenci využívají exekutoři k zapisování informací o vedených exekučních řízeních fyzických i právnických osob. Nahlížení do registru je dle platné vyhlášky zpoplatněno.

Evidence exekucí neobsahuje údaje o exekucích vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami.