V návaznosti na nevysvětlitelné zmizení elektronických zařízení Apple, mezi něž patřilo přes 107 tisíc iPhonů, s celkovou hodnotou dosahující miliardy korun, podnikla J&T Leasing, člen finanční skupiny J&T, exekuční opatření proti Ondřeji a Janu Měřinským, klíčovým postavám e-shopu Mamut.cz. Tato akce přichází po zjištění, že elektronika dodaná od J&T Leasing a T-Mobile zmizela bez stopy, což způsobilo značné finanční ztráty oběma společnostem. Nyní se celým případem zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu jako součást širšího vyšetřování.

Základem pro zahájení exekuce bylo předběžné opatření vydáno Městským soudem v Praze na počátku roku, které nařizovalo vedení Mamutu vložit zálohu 42 milionů korun na pokrytí nárokovaných škod od J&T. Klíčovým bodem obvinění bylo nedodržení povinnosti ze strany vedení Mamutu podat insolvenční návrh kvůli vážné finanční situaci společnosti, informace, na které J&T narazila po důkladném prošetření. Přestože se vedení Mamutu proti tomuto opatření odvolalo, exekuční proces zůstává v pohybu.

J&T Leasing se jasně vyjádřila ve prospěch vymáhání náhrady škod od všech zúčastněných stran, poukazujíc na nesoulad obchodních praktik Mamutu se smluvními podmínkami. Vyjádření dále zahrnovalo obavy o možné trestněprávní následky pro vedení e-shopu kvůli obstrukci insolvenčního řízení a nedostatečné spolupráci při objasňování případu.

Mamut.cz, za jehož provozem stojí bratři Jan a Ondřej Měřinští, čelí nejen právním výzvám, ale i veřejnému skrutiniu. Jan Měřinský, který dříve zastával významnou roli v Plus4U, mateřské společnosti Mamutu, opustil svou pozici v březnu 2023, což signalizovalo nadcházející potíže pro e-shop.

V reakci na exekuční návrh, vedení Mamutu vyjádřilo přesvědčení, že předběžné opatření je neopodstatněné a soud jej v odvolacím řízení přehodnotí, což by mohlo vést k zastavení exekuce ze strany J&T Leasing. Policisté už v minulosti zajistili majetek obou jednatelů Mamutu a hlavního organizátora transakcí, Břetislava Janouška, jehož společnosti přijímaly ztracenou elektroniku. Aféra tak odhaluje nejen obchodní, ale i potenciální trestněprávní dimenze.

Případ vrhá stín na Unicorn, byznysovou říši Vladimíra Kováře, v jejímž rámci působí Mammoth s.r.o., a zdůrazňuje výzvy spojené s řízením velkých podnikatelských projektů. NCOZ momentálně připravuje obvinění proti širšímu okruhu osob, jejichž identita zůstává utajena, což naznačuje, že vyšetřování ještě zdaleka není u konce.