Exekutor, kterému se v zákonech říká soudní, je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem (podobně jako je to například u notářů). Exekutoři mohou na základě tohoto pověření provádět exekuce a vykonávat některé další činnosti podle exekučního řádu.

Aby exekutor mohl být exekutorem, musí mít právnické vzdělání, odpovídající praxi a musí být jmenován do exekutorského úřadu ministrem spravedlnosti. Všichni exekutoři jsou u nás povinně sdruženi v samosprávné Exekutorské komoře ČR. Na toto profesní sdružení se můžeme obrátit v případě, že bychom si na jednání některého z jeho členů, chtěli stěžovat – více informací najdeme na www.ekcr.cz.

Exekutor je tedy úřední osobou stejně jako např. soudce, zastupitel nebo policista. Z titulu své funkce má při vedení exekucí, kterými byl pověřen právo požadovat po státních orgánech i dalších institucích poskytování informací a další součinnost a tyto osoby mu je musí poskytnout.

Součinnost samozřejmě požaduje exekutor i po nás v roli dlužníků, pro účely exekučního řízení se nám říká povinní. Může nás například vyzvat k tomu, abychom poskytli prohlášení o svém majetku a předešli tak některým jeho úkonům.


V každém případě nám při vyrozumění o svém pověření a nařízení exekuce poskytuje 30denní lhůtu k dobrovolnému splnění povinnosti a snížených nákladů exekuce a nákladů oprávněného. Pokud však v této lhůtě nezareagujeme, exekutor má právo požadovat vstup do našeho obydlí, aby tam učinil soupis našeho majetku. Musí samozřejmě prokázat, že pověřením soudu či exekučním příkazem v dané věci. Určitě bychom měli požadovat i jeho služební průkaz. Ten musí být opatřen fotografií konkrétní osoby s hologramem Exekutorské komory České republiky a musí v něm být uvedena informace o exekutorském úřadu, pod kterým tato osoba jako soudní exekutor nebo vykonavatel soudního exekutora pracuje. 

Exekutor může do našeho bytu či domu vstoupit i v případě, že s tím nesouhlasíme, anebo právě nejsme doma, ale v takovém případě mu musí asistovat Policie ČR.

Exekutor toho může hodně. Ale i my máme během exekuce právo na obranu, třeba i v případech, kdy nesouhlasíme s něčím, co exekutor zahrnul do soupisu majetku.