V letošním roce jsme svědky značného nárůstu počtu exekucí, což vyvolává otázky a překvapení mezi odborníky. Konec minulého roku zaznamenal 4 029 280 exekucí, zatímco počátkem listopadu tohoto roku číslo stouplo na 4 078 585. Přestože se snížil počet dlužníků, průměrný počet exekucí na jednoho dlužníka vzrostl.


Příčiny Nárůstu

Prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík zdůrazňuje, že tento nárůst může být spojen s rostoucím počtem nově nahlášených exekucí, což bylo očekáváno vzhledem k vysoké inflaci a poklesu reálných mezd. Navíc efektivní vymáhání dluhů komplikuje neustálé navyšování nezabavitelné částky.


Zvýšení Počtu Exekucí: Záhada pro Odborníky

I přes zastavování nedobytných exekucí, což by mělo vést ke snižování počtu řízení, odborníci jako Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení nebo Jarmila Veselá z InsolCentra jsou překvapeni nárůstem. Až 800 tisíc exekucí jsou bezvýsledné a musí být exekutory ukončeny.


Důležitost Kontroly Exekucí


V současném ekonomickém klimatu je nezbytné, aby každý jednotlivec, firma i rodinní příslušníci pečlivě sledovali potenciální exekuce na své jméno. V době ekonomické krize a nárůstu počtu exekucí je to klíčové pro ochranu vaší finanční stability a prevenci případných komplikací.


Závěr

Aktuální situace vyžaduje zvýšenou pozornost a opatrnost ve finančních záležitostech. Vzhledem k nárůstu exekucí je důležité nejenom sledovat vlastní finanční situaci, ale také být informován o možných exekucích a přijímat preventivní kroky proti finančním problémům.