Exekutoři mají právní pravomoc zabavit veškerý majetek umístěný na místě trvalého bydliště či pobytu dlužníka, aniž by brali ohled na skutečného vlastníka. To znamená, že pokud sdílíte bydliště s dlužníkem, může exekutor zabavit vaše věci, i když nejste sami dlužníkem. Tato situace se často dotýká členů rodiny dlužníka, například manželů, rodičů, prarodičů nebo spolubydlících, kteří o dluhu nemusí mít ani tušení.

Kontrola osoby nebo firmy v registrech dlužníků

Dluh dlužníka a následná exekuce mohou mít negativní dopad na všechny osoby, které s ním sdílí bydliště. Může se stát, že zjistíte, že vaše osobní věci, od televizoru po automobil na dvorku, jsou v držení exekutora, ačkoli sami nemáte žádné dluhy.

Trvalé bydliště dlužníka je klíčovým faktorem pro provedení exekuce, bez ohledu na to, zda skutečně na daném místě bydlí. To může vést k situaci, kdy rodiče přijdou o majetek kvůli dítěti, které se odstěhovalo, ale stále si ponechalo trvalé bydliště u rodičů.

Pokud jste v dluhu, je lepší využít co nejdříve služeb dluhové poradny.

Je však třeba zmínit, že novela exekučního řádu, která byla přijata v listopadu minulého roku, umožňuje vyjmout věci nepatřící dlužníkovi z exekuce. Tento proces však vyžaduje oficiální žádost. Pokud exekutor nesouhlasí s vyjmutím těchto věcí, je třeba se obrátit na soud. Exekutor do doby rozhodnutí soudu nesmí s těmito věcmi nakládat.

I když exekutor má 15 dní na rozhodnutí o žádosti o vyjmutí věcí ze seznamu zabavených položek, často skuteční vlastníci majetku nejsou informováni o této možnosti, což může způsobit ztrátu času a potenciálně prodej jejich majetku na aukci.