Zpravodajství

Varování: Chyba v zákoně způsobuje nekonečný cyklus exekucí Soudní úředníci zaznamenali výrazný nárůst tzv. druhých koleček marných exekucí, které využívají právní mezery. Tento problém, často ignorovaný autorem zákona, vede k opakovanému podávání exekučn

Soudní úředníci upozorňují na rostoucí počet tzv. "druhých koleček" marných exekucí, které využívají právní mezery. Tato praxe vede k opakovanému podávání exekučních návrhů na stejné dluhy a způsobuje nárůst exekucí, což kritizují i zástupci Exekutorské komory. Navíc se těžko věří, že jde o chyby, spíše se zdá, že jde o úmyslné opomenutí ve prospěch exekutorů. Na tento problém bylo v minulosti často upozorňováno, ale autor zákona jej ignoroval.

Sněmovna schválila zkrácení doby oddlužení z pěti let na tři roky

Sněmovna schválila novelu insolvenčního zákona, která zkracuje dobu oddlužení z pěti let na tři roky pro všechny dlužníky. Tento krok je považován za významný posun, neboť Česká republika dosud zaostávala za civilizovanými zeměmi v oblasti oddlužení. Věřitelé mají dostatek možností kontrolovat své klienty a musí nést větší díl odpovědnosti. Kritici však varují, že zkrácení doby oddlužení by mohlo zhoršit pozici věřitelů, včetně samoživitelů a bytových družstev.