Zpravodajství

Co může exekutor zabavit a co ne?

xekutor má právo zabavit finanční prostředky na vašich účtech, vaše příjmy a jakýkoliv movitý či nemovitý majetek. Na druhou stranu, existují položky, které jsou ze zábavu vyňaty - například daňový bonus, porodné, přídavky na dítě, dávky v hmotné nouzi a příspěvek na bydlení.