Zpravodajství

Co je evidence exekuci?

Evidence exekucí je veřejný registr provozovaný Exekutorskou komorou ČR, nebo jeho zprostředkovatele. Evidenci využívají exekutoři k zapisování informací o vedených exekučních řízeních fyzických i právnických osob.

Kdo je exekutor?

Exekutor, kterému se v zákonech říká soudní, je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem (podobně jako je to například u notářů). Exekutoři mohou na základě tohoto pověření provádět exekuce a vykonávat některé další činnosti podle exekučního řádu.

Co je exekuce?

Exekuce (z latinského exsecutio, vykonání, provedení) neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Tím je např. vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, nebo jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.